Ehdotuksia kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaaehtoistoimijoiden palkittavista otetaan vastaan


Vapaa-aikajaosto päättää vuosittain kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaaehtoistoimijoiden palkitsemisesta. Palkinnon voi saada henkilö tai yhteisö merkittävästä teosta tai toimialan hyväksi tai edistämiseksi tehdystä työstä sekä pitkäaikaisesta vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystyöstä Nokialla. Ehdotuksia voi lähettää vapaa-aikapalveluihin 2.11.2020 saakka.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronapandemian takia. Se on haastanut vapaa-ajan toimialan ja eri toimijoiden sekä yksityishenkilöiden toimintaa ennennäkemättömällä tavalla, ja vaikuttanut voimakkaasti edellä mainittujen tahojen toimintaan. Palkintojen jakamisesta poikkeuksellisena vuonna on käyty keskustelua vapaa-aikajaoston kokouksessa 14.10., missä päätettiin jakaa palkinnot myös vuonna 2020. Palkintoa ei välttämättä jaeta kaikissa kategorioissa, vapaa-aikajaosto päättää palkintojen myöntämisestä marraskuun kokouksessa. 

Kulttuuripalkinto myönnetään nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- ja muun kulttuurielämän edistämiseksi taikka merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran.  

Liikuntatekopalkinto myönnetään nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle merkittävästä liikunta- tai urheiluteosta tai muusta työstä Nokian liikuntaelämän edistämiseksi ja kehittämiseksi.  

Nuorisotoimijapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle merkittävästä nuorten parissa tehtävästä työstä. 

Palkinnon saajan kotipaikka voi olla muukin kuin Nokia, mikäli teko liittyy merkittävällä tavalla Nokiaan. Esityksiä palkinnon saajiksi voi tehdä toimittamalla ne kirjallisine perusteluineen vapaa-aikapalvelujen toimistoon sähköpostitse vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai toimiston asiakaspalveluun kirjasto- ja kulttuuritalo Virran 1.kerrokseen arkisin klo 9 – 15.  

Palkintojenjakokriteerit löytyvät vapaa-aikapalveluiden avustusohjeesta. 

LISÄTIETOJA 

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja
p. 040 7799 068

asta.engstrom@nokiankaupunki.fi