Asiakaskysely Nokian kaupungin kulttuuripalveluista – kerro mielipiteesi 31.1. mennessä


Millaisia kaikille avoimien kulttuuripalveluiden tulisi olla, jotta ne olisivat kiinnostavia? Puuttuuko Nokialta taide- ja kulttuuritoimintaa, jonka koet tärkeäksi? Entä millaisiin kulttuuritapahtumiin haluaisit osallistua kotikaupungissasi? Nokian kaupungin kulttuuripalvelut arvioi nykyisiä palveluita palautteen perusteella ja lupaa toteuttaa parhaat, toteuttamiskelpoiset ideat.

Yksi osa Nokian kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaa ovat erilaiset kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat, joita järjestetään pääasiassa paikallisten toimijoiden kanssa kaikenikäisille kuntalaisille. Kulttuuripalvelut kutsuukin nyt asukkaita arvioimaan nykyistä toimintaa sekä ideoimaan uutta. Kehittämisehdotusten lisäksi palautetta voi antaa myös onnistumisista. Kyselyn avulla kerätään tietoa myös siitä, saadaanko kulttuuritarjonnasta riittävästi tietoa ja mitkä ovat tiedonsaannissa tärkeimmät kanavat.

Palautetta ja ideoita kerätään verkkokyselyllä 31.1.2019 saakka.

Kuva: Metsänpeitto -näyttelyssä Nokian Taidetalolla kävi lähes 2000 kävijää loka-marraskuussa 2018. Näyttely oli Lastenkulttuurikeskus Rullan tuotantoa.