Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahat ovat haussa tammikuussa


Vuonna 2017 perustetun Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2019. Yhteensä jaettavaa on 18 700 €. Ehdotukset apurahojen saajista tekee kaupunginhallituksen valitsema rahaston toimikunta, ja päätökset apurahan saajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa.

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan vuosittain Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista.

Ensimmäisellä hakukierroksella apurahoja myönnettiin kirjahankkeisiin, kuvataideteosten tekemiseen, taideiltapäiväkerhon järjestämiseen, yhteisöllisen hacklab-työtilan perustamiskuluihin, näytelmän taustatutkimukseen sekä viulunsoiton mestarikurssille osallistumiseen.

Apurahaa haetaan sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa osoitteessa www.kordelin.fi

Alfred Kordelinin säätiö on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä kulttuurisäätiöistä, ja Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 15 kaupunki- ja kohderahastosta. Säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, riippumaton Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa.

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa Nokian kaupungin rahaston hyväksi tehtyjä lahjoituksia.

Lisätiedot:

Marko Ojala
vapaa-aikajohtaja
Nokian kaupunki
p. 040 779 9068
marko.ojala@nokiankaupunki.fi