Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahat haettavissa tammikuussa


Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2024. Haettavissa on 22 000 euroa. Apurahoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, ja lisäksi vuoden 2024 teemoina ovat nuorten kulttuuri, monitaiteellinen tekeminen sekä osallistaminen.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja monipuolisiin, Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Osa apurahoista kohdennetaan ensi vuonna hankkeisiin, jotka vahvistavat yhdessä tekemistä, erilaisten ihmisten kohtaamista tai tukevat sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Vuoden 2024 apurahoja haettavissa nuorten kulttuurille

Vuosina 2022–2025 Nokian kaupungin rahasto profiloituu nuorten tulevaisuuden tekijöiden tukemiseen jakaen osan apurahoista lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Nuoret voivat hakea apurahaa esimerkiksi taidetarvikkeiden hankintaan, bändin toimintaan, tanssi- tai teatteriesitykseen tai muuhun nuorten omaa taide- ja kulttuuriharrastusta edistävään toimintaan. Apurahaa voi hakea yksin tai vapaamuotoisena ryhmänä. Lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviä hankkeita tuettiin vuonna 2023, ja vuonna 2022 järjestettiin nuorten valokuvauskilpailu.

Nokian kaupungin rahasto on mukana mahdollistamassa useita vireillä olevia kulttuurihankkeita

Edellisen haun suurin apuraha myönnettiin Nokia-Seura ry:n Kirjoituskinkerit-hankkeelle. Apurahoja myönnettiin myös nuorille kirjoittaville kirjailijoille, ja sen saivat Marika Riikonen, Heidi Korkiakangas ja Heidi Ranta. Anna Maria McElwain sai apurahan Siuron klavikordiviikon järjestämiseen ja Jonna Viljanen ”Aika muuttaa kaupunkia”-taidehankkeeseen, jossa kunnioitetaan purku-uhan alla olevia rakennuksia. Vuoden 2023 hakukierroksella apurahoja jaettiin noin 20 000 euroa.

Hae apurahoja Alfred Kordelinin säätiön verkkopalvelussa 1.-31.1.2024

Kaupunki- ja kohderahastojen hakijoille pidetään etäinfo 4.1.2024 klo 15–16. Lisätiedot hakuohjeineen sekä ilmoittautuminen infoon säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja yli kuusi miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perustettu Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön seitsemästätoista kaupunki- ja kohderahastosta.

Lisätiedot

Marjo Soininen
kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, rahaston asiamies
050 395 6251
marjo.soininen@nokiankaupunki.fi

Alfred Kordelinin säätiö
050 439 3661
toimisto@kordelin.fi