Alfred Kordelinin säätiön Nokian rahastosta apurahoja lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviin kulttuurihankkeisiin


Alfred Kordelinin säätiön Nokian rahaston apurahojen hakuaika on 1.-31.1.2023. Haettavissa on noin 20 000 euroa, joka jaetaan lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin sekä muihin Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin.

Vuonna 2017 perustetun Alfred Kordelinin Nokian kaupunkirahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja monipuolisiin, Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Nokian rahasto on mukana mahdollistamassa useita vireillä olevia kulttuurihankkeita

Vuoden 2022 hakukierroksella apurahoja jaettiin noin 20 000 euroa. Osa summasta jaettiin nuorille kulttuurin ja taiteen tekijöille nuorten Minun Nokiani -valokuvauskilpailun palkintoina.

Tukea saivat myös Kulttuuriyhdistys Ossi Somma ry Ossi Somman veistospuisto tunnetuksi -hankkeeseen, Sami Varvio nuorten musikaalin sävellys-, sovitus- ja kirjoitustyöhön sekä Nokialive -työryhmä uuden yhteisöllisen, osallistavan ja matalan kynnyksen kaupunkimedian perustamiseen.

Lisäksi rahasto palkitsi Puhallinyhtye Oktaavin pitkäaikaisesta ilon tuottamisesta ja laadukkaista musiikkielämyksistä nokialaisille 3 000 euron arvoisella palkinnolla.

Hae apurahoja Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla 1.- 31.1.2023

Apurahoja ja palkintoja myönnetään ansioituneille tekijöille, erityisesti nuorille, tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin tekijöille. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Tarkemmat tiedot hakukohteista hakuohjeineen Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16:sta kaupunki- ja kohderahastosta.