Alfred Kordelinin Nokian kaupungin rahaston painotukset uudistuvat – tukee jatkossa nuoria kulttuurin ja taiteen tekijöitä


Alfred Kordelinin Nokian kaupungin rahasto ohjaa jatkossa osan myönnettävistä apurahoista suoraan nuorille tai vasta uraansa aloittaville kulttuurin ja taiteen tekijöille. Seuraava haku on tammikuussa 2022.

Vuonna 2017 perustetun Alfred Kordelinin Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista.

Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja monipuolisiin, Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Vuonna 2020 rahasto tuki mm. teatteri- ja oopperaproduktioiden tuotantoa, uusien lastenlaulujen julkaisemista sekä useiden kotiseutujulkaisujen kirjoittamista.

Nuoret, uraansa aloittavat taiteen ja kulttuurin tekijät esille

Aiemmin Nokian kaupunkirahastosta on myönnetty apurahoja ja palkintoja ansioituneille tieteen ja taiteen ammattilaisille, mutta nyt myös nuoret tai vasta uraansa aloittavat kulttuurin ja taiteen tekijät voivat hakea tukea.
”Nokian kaupungin rahaston toimikunta halusi uudistaa rohkeasti linjaa”, kertoo rahaston asiamies, vapaa-aikajohtaja Asta Engström. ”Rahaston yhtenä keskeisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on tukea nuoria, tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin tekijöitä”, Engström tiivistää.

Uuden linjan mukaisesti osa jaettavasta summasta kohdennetaan jo seuraavassa haussa rahaston järjestämään nokialaisten nuorten valokuvauskilpailuun sekä nuoren, valmistuvan tai vastavalmistuneen taiteilijan stipendinäyttelyyn kirjasto- ja kulttuuritalo Virran taidetila Raamissa.

Nuoriin tekijöihin kohdentuvan rahoituksen rinnalla tukea myönnetään edelleen myös Nokiaan kohdistuvien merkittävien taide- ja kulttuurihankkeiden tai tilaustöiden toteutukseen.

Vuoden 2022 haku tammikuussa

Seuraava haku järjestetään 1.-31.1.2022. Haettavissa on noin 20 000 euroa, joka jaetaan nuorille suunnattuun valokuvauskilpailuun, Taidetila Raamin stipendinäyttelyyn ja eri kulttuurihankkeisiin.
Tarkemmat tiedot hakukohteista hakuohjeineen julkaistaan 31.12.2021 mennessä Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16:sta kaupunki- ja kohderahastosta.

Lisätiedot

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja, rahaston asiamies
040 7799 068
asta.engstrom(at)nokiankaupunki.fi

Kuva: Viulisti Sanni Kangas sai vuonna 2018 apurahan mestarikursseille ja viuluakatemiaan osallistumiseen. Kangas esiintyi apurahojen jakotilaisuudessa yhdessä Maila Böhmin kanssa.