Taidetalon tarina

Taidetalon historia on palanen Nokian sosiaalihistoriaa ja teollista perinnettä. Talo rakennettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lastentaloksi vuonna 1936.

Oy Nokia Ab vuokrasi tontin yhdistykselle 50 vuodeksi markan vuotuista vuokraa vastaan. Piirustukset laati tehtaan rakennusmestari N. Salminen. Rakennuksen valmistuttua Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti siinä lastenneuvolatoiminnan. Moni muistaa vielä, kuinka nykyisen Taidetalo-nimen tilalla luki alkujaan KMLL Lastentalo.

Sota-aikana Lastentaloon järjestettiin apteekki viereisen sotasairaalan eli Kerholan tarpeisiin. Kunnallinen neuvolatoiminta käynnistyi sodan jälkeen, ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuokrasi talon kauppalalle luopuen omasta neuvolatoiminnastaan. Matala lisäsiipi rakennettiin 1962 kouluhammaslääkärin vastaanottotiloiksi.

Kun Nokian kaupunki rakensi terveyskeskuksen, saatiin neuvolalle sieltä uudenaikaiset toimitilat. Mannerheimin Lastensuojeluliitto myi talon Oy Nokia Ab:lle. Kaupunki vuokrasi rapistuneen Lastentalon kuvataiteilijoiden näyttely- ja työskentelytiloiksi vuonna 1981.

Kulttuuriväki kunnosti tilat talkoovoimin. Siitä lähtien rakennusta on nimitetty Taidetaloksi. Pari vuotta myöhemmin Taidetalo siirtyi kaupungin omistukseen osana laajoja maakauppoja.