Vihnukselan lastenkoti

Vihnukselan lastenkoti on Nokian kaupungin oma seitsemän paikkainen seutukunnallisesti päivystävä lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista ympärivuorokautista osastohoitoa 12 - 17 -vuotiaille sijoitetuille nuorille ja tukea heidän perheilleen. Lastenkodissa on myös yksi itsenäistyvän nuoren asunto ja perheasunto. Nuori ohjautuu Vihnukselan lastenkotiin kriisitilanteessa lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai kiireellisen palveluohjauksen kautta.

Vihnukselan lastenkodissa työskentelee moniammatillinen henkilöstö, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Työskentelymme on perhe- ja voimavarakeskeistä.  Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja joka työskentelee tiiviisti nuoren, perheen ja muun verkoston kanssa yhdessä sovittavien tavoitteiden mukaisesti.

Keskeisempiä tehtäviämme ovat nuoren kokonaistilanteen selvittäminen ja tuen tarpeen arviointi yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelymme  keskiössä ovat myös yksilöllinen ja nuoren ikätasonmukainen huolenpito, hoito, kasvatus ja ohjaus.

 

Käyntiosoite:

Lastenkuja 3

37150 Nokia