Vihnukselan lastenkoti

Vihnukselan lastenkoti on Nokian kaupungin oma seitsemän paikkainen seutukunnallisesti päivystävä lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista ympärivuorokautista osastohoitoa 12 - 17 -vuotiaille sijoitetuille nuorille.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen lastensuojelun osastohoidon tarve.

Toimi näin

Vihnukselan lastenkotiin ohjaudutaan kriisitilanteessa lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai kiireellisen palveluohjauksen kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Vihnukselan lastenkodissa työskentelee moniammatillinen henkilöstö, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Työskentelymme on perhe- ja voimavarakeskeistä.  Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja joka työskentelee tiiviisti nuoren, perheen ja muun verkoston kanssa yhdessä sovittavien tavoitteiden mukaisesti.

Keskeisempiä tehtäviämme ovat nuoren kokonaistilanteen selvittäminen ja tuen tarpeen arviointi yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelymme  keskiössä ovat myös yksilöllinen ja nuoren ikätasonmukainen huolenpito, hoito, kasvatus ja ohjaus.

Käyntiosoite:

Lastenkuja 3

37150 Nokia

Vihnukselan olohuone. Ruskea kulmasohva, unikkoverhot ja tv.