Nuorten Helpperi

Nuorten Helpperiin voi hakeutua, mikäli nuorella on mielialapulmaa, koulunkäynnin vaikeuksia tai varhaisen vaiheen päihteiden riskikäyttöä eikä nuorelle tarjotut tukitoimet ole riittäneet. Työskentely Helpperissä tapahtuu työparityötä nuoren asioissa jo mukana olevan tahon kanssa. Työmuotoina ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta sekä keskustelu- ja tukikäynnit. Työskentelyssä hyödynnetään myös toiminnallisuutta ja Helpperi jalkautuu aina tarpeen mukaan nuoren lähiympäristöön.
Helpperin tarjoama palvelu on lyhytaikaista varhaisen vaiheen tukea nuorten päihde- ja mielenterveyshaasteisiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

12-17 vuotiaille nuorille

Toimi näin

Helpperiin ohjaudutaan pääsääntöisesti viranomaisyhteistyön kautta. Työntekijöitä voi tulla tapaamaan myös ilman ajanvarausta torstaisin klo 15-16 Vihnusasemalle.
Nuorten neuvontanumero palvelee asiakkaita ja viranomaisia maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-13. Numerosta voit kysyä palveluohjausta tai muuta ohjausta nuoren tilanteeseen liittyen.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Nuorten Helpperi -palvelu on osa lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37150 Nokia