Leikkipaikat

Nokian kaupungin omistamien ja ylläpitämien puistoleikkipaikkojen sijainti ilmenee internetsivujen Kartat-osiosta.

 

Puistotuotanto suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää puistoleikkipaikkoja sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueilla olevia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä auttavat kaupunginpuutarhuri Jyrki Lehtimäki, 044 906 1245, sekä työnjohtaja Jyrki Mäntylä, pohjoinen hoitopiiri ja eteläinen hoitopiiri, p. 044 906 1271.

Leikkipaikkojen sijoittuminen eri puolille kaupunkia

Puistoleikkipaikat on jaettu kolmeen kokoluokkaan siten, että kaupungissa on alueittain yksi hieman paremmin varusteltu keskusleikkipaikka sekä muutamia sitä tukevia lähileikkipaikkoja.

Näiden lisäksi on valittu muutamia keskeisiä puistoja, joihin perustetaan ikäryhmältään laajaa käyttäjäkuntaa palvelevia monitoimipuistoja. Kyseisiin monitoimipuistoihin sijoitetaan liikuntaharrastuksia tukevia elementtejä, perinteisiä leikkipaikkatoimintoja sekä eri ikäryhmien vapaamuotoista oleskelua tukevia elementtejä.

Leikkipaikkoja rakennetaan ja peruskunnostetaan vuosittain

Puistotuotanto on tarkastanut kaikkien leikkipaikkojen kunnon perusteellisesti vuonna 2005. Tarkastuksen perusteella on laadittu kunnostusohjelma, jossa leikkipaikat on asetettu kiireellisyysjärjestykseen niiden kunnon ja käyttöasteen mukaan.

Vuosittain peruskunnostetaan tai rakennetaan vähintään yksi keskusleikkipaikka tai monitoimipuisto sekä muutama lähileikkipaikka.

Joitakin leikkipaikkoja tullaan poistamaan kokonaan, tapauskohtaisesti harkiten.

Liite:

Leikkipaikkojen turvatarkastukset

Kaikille leikkipaikoille tehdään noin 12 kuukauden välein vuositarkastus, jolla selvitetään välineiden kunto perusteellisesti. Lisäksi tehdään noin kolmen kuukauden välein toiminnallinen tarkastus, jolla seurataan leikkivälineiden kuntoa.

Kesäaikana leikkipaikoilla käydään vähintään kerran viikossa siivoamassa ja tekemässä silmämääräinen alueen yleistarkastus. Tarkastusten perusteella tehdään auttavia korjaustoimenpiteitä ja poistetaan vaarallisia välineitä.

Vähemmän vaaralliset puutteet korjataan leikkipaikan peruskunnostuksen yhteydessä.