Päivystys

Terveyskeskuksen päivystysvastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja vakavasti loukkaantuneille potilaille, joiden tulee saada välitöntä, kiireellistä hoitoa viimeistään vuorokauden kuluessa sairastumisesta. Potilaita hoidetaan sairauden kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä.

Muutamia yleisimpiä päivystyksellisiä terveysongelmia ovat kova rintakipu, uudet halvausoireet, vakavat tapaturmat, runsas verenvuoto (esim. verioksennus, iso vuotava haava), vastasyntyneen lapsen kuume, vammat ja luunmurtumat, tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, hengitysvaikeus, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu ja äkillisen keskenmenon uhka. Jos epäilette läheisellänne aivohalvausta tai aivoverenkiertohäiriötä, on tärkeää toimia nopeasti. Soittakaa tällöin välittömästi hälytyskeskuksen hätänumeroon 112, jossa tiedetään, miten on meneteltävä. Osalle aivohalvauspotilaista voidaan antaa liuotushoitoa kolmeen tuntiin saakka oireiden alkamisesta.

Hätätilanteissa sairauskuljetus arvioi hoitopaikkasi. Mikäli kyseessä ei ole hätätilanne, soita ennen päivystykseen lähtöä hoidon tarpeen arvioimiseksi Nokian ensiapuun sen aukioloaikoina tai sen ollessa suljettuna Tays:n Acutaan. Jos sairastut yöllä, eikä sairautesi vaadi välitöntä hoitoa, odota aamuun.

Muun muassa vilustuminen, selkäkipu tai muu tavanomainen terveysongelma, joka ei edellytä kiireellistä hoitoa ja tutkimusta, hoidetaan terveyskeskuksen aluevastaanotolla normaalisti päiväaikaan. Tämä työnjako varmistaa, että päivystysvastaanotolla voidaan keskittyä hoitamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat sujuvasti ja laadukkaasti. Mikäli olet epävarma siitä, miten tulisi toimia äkillisen sairaustapauksen sattuessa tai voinnissasi tapahtuu muutoksia tai oireet pahenevat, terveydenhoidon ammattilaiset vastaavat päivystysvastaanottojen numerossa niiden aukioloaikana.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Päivystyksellistä hoitoa saavat kaikki riippumatta kotikunnasta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Terveyskeskuksesta annetun perusterveydenhuollon päivityksestä peritään maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien suuruisena. Hoito on maksutonta alle 18- vuotiaille.
Acutassa käytössä on kello 8 – 20 terveyskeskusmaksu ja muuten erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu. Erikoissairaanhoidon päivystyksestä peritään erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu.