Esteetön taide ja kulttuuri ry

Esteetön taide ja kulttuuri ry on vuodesta 2011, perustamisestaan lähtien, toteuttanut saavutettavuutta parantavia hankkeita ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa Pirkanmaalla ja kansainvälisesti taide- ja kulttuuri kärkenä. Yhdistyksen toiminta perustuu siihen näkemykseen, että yhteiskunnan palvelut myös kulttuurin kentässä eivät ole kaikille tasavertaiset. Usein tietämättömyys luo tilanteita, jotka vahvistavat eriarvoisuutta ja syrjintää. Kulttuuri kuuluu lainsäädäntömme mukaan kaikille niin tekijöinä kuin kokijoina.

Yhdistys pyrkii rikkomaan asenteellisia käsityksiä erilaisuudesta ja toiminnallaan edesauttamaan kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tavoitteemme on kulttuurin ja taiteen keinoin edesauttaa positiivista kehitystä ihmisten jokapäiväisissä kohtaamisissa. Yhdistyksen toiminta perustuu saavutettavuuden parantamiseen, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistämiseen ja kulttuuristen moninaisuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen yhteiskunnan toiminnan parantamiseksi.

Yhteystiedot

Ojamutka 18

37130

Nokia

Yhteyshenkilö:
Jarno Jokela, pj
040 500 9615
Takaisin yhdistys- ja järjestöhakemistoon