Vesimylly

P. 050 3956 167

Vesimyllyn positiivinen ja salliva ilmapiiri kannustavat lapsia omatoimisuuteen.

Kiireetön yhdessäolo, sensitiivinen
vuorovaikutus, sylittely, jutustelu ja päivittäistoimintojen rutiinit
luovat lapsille turvallisen olon ja
kiintymyssuhteet ryhmän aikuisiin lujittuvat.

Pienryhmissä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin on helppo vastata ja lapsen
mielenkiinnon kohteet huomioida. Näiden pohjalta muokkaamme oppimis- ja leikkiympäristöä.

Päivittäin harjoittelemme pukemista, yhdessä ruokailua,
hyviä käytöstapoja sekä toisten huomioimista.

Luonto ja liikunta ovat päiväkotimme teemoja ja ne ohjaavat toimintaamme.
Liikumme joka viikko metsässä ja lähiympäristössä tutkien ja oppien. Kestävä kehitys kuuluu osana ryhmän arkeen.

TERVETULOA VESIMYLLYYN!