Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.
Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Mikäli vanhemmalla nousee kysymyksiä yksityisen päiväkodin arjesta tai toimintatavoista, kannustamme huoltajia ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi päiväkodin henkilöstön tai tarvittaessa päiväkodin johtajan kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin myös mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Toimi näin

Täytä alla oleva Muistutus yksityisen päiväkodin toiminnasta -lomake. Muistutus ohjautuu Nokialla sijaitsevien yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaavalle varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle.

Muistutus yksityisen päiväkodin toiminnasta

    Valitse päiväkoti, jota muistutus koskee