Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen suunnittelua, järjestämistä ja toteuttamista ohjaavat Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, kaupungin strategia sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma. Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämistä, suunnittelua ja toteuttamista ohjaa Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (pdf).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja koskevat keskeiset periaatteet, tavoitteet ja sisällöt toiminnan toteuttamiselle.

Nokian varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma, varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma, kulttuurikasvatussuunnitelma (kulttuuripolku) ja henkilökunnan toiminta haastavissa kasvatustilanteissa -ohjeistus.

Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja yksikön lääkehoidonsuunnitelma, joita päivitetään vuosittain.

Yksikössä toteutettavaa varhaiskasvatusta ohjaa  pedagoginen toimintasuunnitelma, jonka laatimisessa huomioidaan yllä luetellut asiakirjat sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään toimintavuoden aikana.

 

.