Varhaiskasvatuksen aloituksen tutustumisaika

Maksuton tutustumisaika on tarkoitettu uusille, varhaiskasvatuksessa ensimmäistä kertaa aloittaville lapsille. Myös kerhotoiminnasta siirtyvillä lapsilla on oikeus tutustumisaikaan. Tutustumisaikana lapsi on vakuutettu samoin kuin varhaiskasvatuksessa ollessaan.

Tutustumisaika toteutetaan kahden viikon aikana. Lapsi voi tutustua hoitopaikkaan aluksi yhdessä huoltajiensa kanssa sekä ilman huoltajaa enintään 5 tuntia. Tutustumisaika ei poista oikeutta kotihoidon tukeen.

Tutustumisaikaa ei voida järjestää päivystysaikoina. Käytännön järjestelyistä tutustumisajan toteutumiseksi sovitaan ryhmän henkilökunnan kanssa.