Hakeminen ja irtisanominen

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Viikoilla 10-11 järjestetään haku, jonka perusteella elokuussa alkavan toimintakauden lapset sijoitellaan alustavasti yksiköihin.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Lapsella on lakiin perustuva oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden loppumisen jälkeen aina oppivelvollisuuden alkuun saakka.

Paikkatilanteesta, päiväkotien sijainnista ja eri hoitomuodoista saa tietoa suoraan päiväkodeista.

Nokialla perhe voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

• kunnallinen päiväkoti tai perhepäivähoito
• yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoito (Nokian kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää)
• kotihoidontuki, mikäli nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja esiopetukseen haetaan samalla sähköisellä hakemuksella tai paperisella lomakkeella. Tarvittaessa lomakkeita ja lisätietoa saa päiväkodeista.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

• Kun hakemus on saapunut kuntaan, varhaiskasvatusyksikön johtaja käsittelee hakemuksen ja ottaa perheeseen yhteyttä viimeistään kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista.
• Jos hakemusta haluaa muuttaa tai tarkentaa ennen päätöksen saapumista tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatusyksikön johtajaan.
• Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee sähköisenä. Saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi ja voit käydä lukemassa päätöksen varhaiskasvatuksen nettisivuilta kohdasta sähköinen asiointi.   Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Ilmoita paikan vastaanottomisesta sähköpostitse päätöksen tehneelle henkilölle.
Sähköisen asioinnin kautta on myös mahdollista lähettää tulotietoja varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten.
• Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa ja mukana on lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen / vastaanottamatta jättäminen kirjallisesti.
•Päätöksessä on myös varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot, jotta voitte ottaa yhteyttä sopiaksenne tutustumisesta.

Tästä voit tutustua Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen käytäntöihin