Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lomakkeet ja tiedotteet

Tältä sivulta löydät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pdf-lomakkeet.

Hakulomakkeet

Käytä ensisijaisesti sähköistä varhaiskasvatus- ja esiopetushakemusta

Tulostettava lomake Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus

Lapsen kasvatukseen, oppimiseen ja hoitoon liittyvät tiedotteet ja lomakkeet

Tiedote huoltajalle varhaiskasvatuksen aloituskeskustelusta 2019

Muistamme yhdessä – lapsen hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä (pdf)

Tiedote varhaiskasvatuskeskustelusta huoltajalle 2019

LAPSEN VASU LIITE2 Tällainen minä olen

Hoitopaikan irtisanominen

Allergioihin liittyvät lomakkeet löytyvät ruoka – ja siivouspalveluiden sivulta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun liittyvät lomakkeet

Tuloselvitys asiakasmaksua varten- uudet lapset  tulotiedot toimitetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta

Sopimus hoitoaikaperustaisesta asiakasmaksusta voit täyttää myös sähköisesti

Yrittäjän tuloselvitys
Alennus/maksuvapautus -hakemus

Muut lomakkeet

Esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus
Ohjeistus esioppilaskuljetuksista huoltajille
Esiopetus/lapsen tilapäinen vapauttaminen
Sopimus varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuusta