Siuron päiväkoti

Siuron päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus leikkiä metsässä. Siuron päiväkoti toimii kahdessa kiinteistössä. Päiväkodin tiloissa toimii kaksi sisarusryhmää Hepokatit ja Heinäsirkat. Koulun tiloissa toimii Palosirkkojen esiopetusryhmä.

Osoitteet

Kuljuntie 26
37200 SIURO

Palveluajat

Maanantai-Perjantai 06:15-17:15

Puhelinnumerot

varhaiskasvatusyksikön johtaja:  +358449061238

Verkkoasiointi 

Päiväkodissa on kaksi sisarusryhmää, Heinäsirkat ja Hepokatit. Sisarusryhmäpedagogiikka on vahvasti läsnä arjessa, eri kehitysvaiheissa ja iässä olevat lapset oppivat toisiltaan. Kaverisuhteiden lisäksi kehittyy myös tärkeitä hoivasuhteita. Pedagoginen pienryhmätyöskentely (esimerkiksi viskaritoiminta) turvaa lapsen yksilöllisen oppimisen. Leikki on tärkeä osa päiväkotimme arkea ja sen kautta opitaan päivittäin uusia taitoja.

Päiväkodin esiopetusryhmä Palosirkat toimii koulun pihapiirissä. Lasten osallisuus ohjaa vahvasti työtämme. Monipuolisia työtapoja hyödyntäen varmistamme esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumisen. Panostamme ryhmässä hyvään yhteishenkeen. Tilojen kodinomaisuus mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn ja tarjoaa monipuolisia leikkitiloja.