Kehityksen ja oppimisen tuki yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu yksityisessä varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta voi nousta sinulta tai lapsesi ryhmän henkilökunnalta. Mikäli sinulla herää huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, ilmaise huoli lapsesi ryhmän henkilökunnalle. Henkilökunta keskustelee kanssasi ja yhteistyössä sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista.

Henkilökunta ottaa tarvittaessa yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan ja yhteistyössä sinun kanssasi arvioidaan tuen tarve ja mietitään yhdessä millaisilla pedagogisilla tai muilla ratkaisuilla lasta tuetaan. Yksityisille palvelutuottajille on nimetty kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka tarjoaa palveluaan seudullisesti sovitun linjauksen mukaisesti. Yksityisellä palveluntuottajalla voi olla myös omasta toimesta varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Ensisijaisesti lapsesi tarvitsema tuki järjestetään lapsesi omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollisuutta järjestää lapsesi tarvitsemaa tukea, kanssasi neuvotellaan lapsen siirtymisestä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.