Havainnointi ja arviointi varhaiskasvatuksessa

Kun lapsesi aloittaa varhaiskasvatuksen, kutsumme teidät aloituskeskusteluun. Saat kutsun yhteydessä listan aloituskeskustelussa keskusteltavista asioista.

Kaikille Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Lapsen vasut ovat ryhmän toiminnan suunnittelun perusta.

Vasua arvioidaan säännöllisesti ja arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen.

Jokaisesta 3-vuotiaasta ja 5-vuotiaasta lapsesta täytetään varhaiskasvatuksessa havainnointilomake, yhteistyössä vanhemman kanssa. Havainnoinnin tukena voidaan käyttää erilaisia tehtävistöjä esim. HALI tai KEHU.

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä toteutetaan 1.5- ja 4-vuotiaan tarkastukset. Tässä yhteydessä varhaiskasvatuksessa täytetään havainnointilomakkeet ennen neuvolatarkastusta.