Havainnointi ja arviointi varhaiskasvatuksessa

Kun lapsesi aloittaa varhaiskasvatuksen, kutsumme teidät aloituskeskusteluun. Saat kutsun yhteydessä tiedon aloituskeskustelussa keskusteltavista asioista.

Kaikille Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Lapsen vasut ovat ryhmän toiminnan suunnittelun perusta.

Vasua arvioidaan säännöllisesti ja arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan toteutumiseen ja sen vaikutuksiin.

Lasten varhaiskasvatus perustuu suunnitelmalliseen ja systemaattiseen havainnointiin. Havainnoinnin tueksi lasten kanssa tehdään tehtäviä ja kartoituksia. Lapsen liikkumista ja motorisia taitoja havainnoidaan säännöllisesti. Jokaisesta 3- ja 5-vuotiaasta lapsesta täytetään varhaiskasvatuksessa erilaisia taitoja arvioiva havainnointilomake, lisäksi 5- vuotiaiden lasten hahmottamisen taitoja arvioidaan siihen suunnatulla tehtävällä. Havainnoinnin tukena voidaan käyttää erilaisia tehtävistöjä esim. HALI tai KEHU.

Varhaiskasvatuksessa täytetään havainnointilomakkeet ennen 1.5- ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastuksia ja ne lähetetään huoltajan luvalla lapsen terveydenhoitajalle.