Pitkäaikaissairaus ja lääkehoito

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksessa säännöllistä lääkitystä, vanhemmat toimittavat lääkärin kirjoittaman ohjeen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lapsen vanhemmat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys). Lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa lapsen sairaudenhoitoon liittyvä suunnitelma varhaiskasvatusta varten.