Lääkehoito

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksessa säännöllistä lääkitystä, vanhemmat toimittavat lääkärin kirjoittaman ohjeen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lapsen vanhemmat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys). Lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa lapsen sairaudenhoitoon liittyvä suunnitelma varhaiskasvatusta varten.