Varhaiskasvatuksen palvelut ja aloitus

 

VARHAISKASVATUS

PALVELUIDEN

VAIHTOEHDOT

Lisätietoja :

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Pirjo Seppo, puh. 044 9061 242, pirjo.seppo@nokiankaupunki.fi

Tiedustele päiväkodin ja perhepäivähoidon paikkatietoja varhaiskasvatusyksikön johtajalta, yhteystiedot löydät palvelun kohdalta.

 

 

 

 

 

 

Kunnalliseen

varhaiskasvatukseen

hakeminen

  • Hae varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.
  • Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
  • Varhaiskasvatushakemus ohjautuu ensimmäisenä paikkatoiveena olevan varhaiskasvatusyksikön johtajan käsiteltäväksi.
  • Päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetetään huoltajille tiedoksi kuukautta ennen ja kesken toimikauden viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkua.
  • Varhaiskasvatusyksikön johtaja on yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaa hakeneisiin huoltajiin.

Varhaiskasvatus-

paikan

vastaanottaminen

Varhaiskasvatuksen

aloitus

  • Varhaiskasvatuksen aloituksen lähestyessä huoltajat ja lapsen ryhmän kasvattaja käyvät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelun, jossa keskustellaan lapsen tarpeista, esim. tuen tarve, lääkehoito, allergiat yms.
  • Varhaiskasvatuspäätökseen on kirjattu varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot. Huoltajat sopivat varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäynnistä.
  • Huoltajat voivat sopia myös varhaiskasvatuksen maksuttomasta tutustumisjaksosta.
  • Varhaiskasvatuksen käytännöt tutuiksi

Kunnallisen

varhaiskasvatuksen

asiakasmaksut,

laskutus ja

sähköinen asiointi