Digitutor-opettaja

Koulumme tutorina lukuvuoden 2017-2018 toimii Pirkko-Liisa Aatola. Nokian kaupungin kouluissa tutorit tukevat yhteisöjä pedagogiikan uudistumisessa ja ovat tärkeässä roolissa opetuksen digitalisoitumisen edistäjinä. Tutoropettajat toimivat vertaistukena ja ovat tukena työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämisessä. Tutoropettajat tekevät yhteistyötä sekä keskenään että rehtoreiden ja opettajien kanssa osallistuen aktiivisesti koulujen uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja toteuttamiseen.

Tavoitteena on luoda verkosto hyvien käytänteiden ja toimintamallien jakamiseen. Tavoitteena olisi luoda sellaiset rakenteet, että tutoropettajien toimintamallia voidaan jatkaa hankerahoituksen päättymisenkin jälkeen.