Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on ehkäisevää nuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tukea lasta tai nuorta kasvussa ja kehityksessä.

Erityisnuorisotyötä tehdään kouluilla, nuorisotiloilla ja muissa arjen tilanteissa. Toiminnassa on tärkeää, mitkä ovat lapsen tai nuoren omat toiveet ja tarpeet. Osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellinen suhde alkaa siitä, että lapsi, nuori tai ryhmä saadaan innostumaan ja kiinnostumaan osallistumisesta. Toiminta on suunnattu 11 – 17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Ryhmätoimintaa tai henkilökohtaisempaa ohjausta

Saatat tavata erityisnuorisotyöntekijän omalla koulullasi oppitunnilla, nuorisotilalla tai muussa arjen tilanteessa. Erityisnuorisotyöntekijä järjestää ryhmille tavoitteellista ohjausta, mutta sinulla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista ohjausta. Tarkoituksena on tukea sinua tai ryhmääsi esimerkiksi hyviin elämän valintoihin, koulussa tai muussa elämässä tsemppaamiseen. Tavoite itselläsi tai ryhmällä voi olla hyvin monenlainen ja se päätetään yhdessä. Nuoren elämässä voi tulla eteen paljon erilaisia asioita, haasteita ja ongelmia ja niissä erityisnuorisotyöntekijä on apuna selvittämässä yhdessä. Erityisnuorisotyöntekijä kannustaa sinua onnistumisissa ja on apuna, kun on vaikeampia hetkiä.

Esimerkkejä tavoitteista:
haluan vähentää koulupoissaoloja ja saada motivaatiota
haluamme kohottaa luokkahenkeä
luokkamme haluaa parantaa yhdessä koulunkäyntiä
haluan lopettaa päihteidenkäytön
kunpa nukkuisin paremmin ja kouluun herääminen helpottuisi
kaipaan vapaa-ajalle tekemistä ja kavereita

Erityisnuorisotyöntekijän ohjaukseen pääsee mukaan:

koulujen, vapaa-ajan tai jonkin yhteistyötahon kautta. Erityisnuorisotyöntekijään voidaan olla myös suoraan yhteydessä ja toivoa ohjauksen aloittamista eri tilanteissa. Toiveen voi esittää nuori itse, kaveri, vanhempi tai kuka tahansa, joka tuntee nuoren ja tekee töitä nuoren kanssa.

 

 

Nuoret offroad-radalla ajaa mopojen ja mönkijän kanssa ympyrää.
9:n Tsemppi-ryhmä Emäkosken koululla retkellä Ylöjärven Dynaset Offroad areenalla.