Koronaexit -erityisavustus kulttuuritoimijoille

Erityisavustus on tarkoitettu Nokialla rekisteröidyille ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuriyhteisöille, elinkeinonharjoittajille ja yrityksille. Avustusta käytetään yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa ammattimaisen toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja muotoiluun sekä sen ylläpitämiseen.

Ensimmäinen hakukierros oli 20.5. – 13.6.2021. Avustuksen tiliselvityksen voi tehdä tällä sivulla olevalla lomakkeella avustetun toiminnan päätyttyä tai viimeistään 15.2.2022.

Toinen hakukierros on ollut avoinna 17.9. – 31.10.2021.

 

Koronaexit tiliselvitys

 • Vapaa-aikajaoston tai vapaa-aikajohtajan päätös § ja päätöspäivä
 • Tuloja ja menoja osoittaviin tositteisiin perustuva yksityiskohtainen erittely avustuksen käytöstä. Huom! esitä koko avustuksen toteutuneet kustannukset eriteltynä tulot € ja menot €. Tarvittaessa erillisenä liitteenä.
 • Hakemuksen arviointiperusteisiin liittyvien kohtien raportointi. Mitä avustuksella toteutettiin, kenelle (kohderyhmät).
  Mitä ohjeen mukaisesti asetetuista tavoitteista edistettiin. Valitse yksi tai useampi toteutuneista kohdista.
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 256 MB.
  • Nimi, asema järjestössä tai hankeorganisaatiossa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tuen saajan on toimitettava tositteisiin perustuva tiliselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys annetaan kirjallisena vapaa-aikapalveluille (1) kuukauden kuluttua siitä, kun avustuskohde on toteutunut. Kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saaneen yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Jos avustus tai osa siitä jää käyttämättä, siitä on ilmoitettava vapaa-aikapalveluille toimistoon mahdollisimman pian, p. 03 5652 0100 tai vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi. Käyttämätön osa palautetaan Nokian kaupungille. Käyttötarkoituksen muutosta on haettava ennen kohteen toteutumista Nokian kaupungin vapaa-aikajaostolta kirjallisesti, osoite PL 2, 37101 Nokia.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.