Koronaexit -erityisavustus kulttuuritoimijoille

Erityisavustus on tarkoitettu Nokialla rekisteröidyille ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuriyhteisöille, elinkeinonharjoittajille ja yrityksille. Avustusta käytetään yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa ammattimaisen toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja muotoiluun sekä sen ylläpitämiseen.

Ensimmäinen hakukierros oli 20.5. – 13.6.2021. Avustuksen tiliselvityksen voi tehdä tällä sivulla alempana olevalla lomakkeella avustetun toiminnan päätyttyä tai viimeistään 15.2.2022.

Toinen hakukierros on avoinna 17.9. – 31.10.2021. Avustusta voi hakea alla olevalla lomakkeella. Tarkemmat ohjeet hakuun löytyvät liitteestä ”Ohje koronaexit -erityisavustuksen hakemiseksi, syksy 2021(pdf)”.

Koronaexit -erityisavustus kulttuuritoimijoille syksyn 2021 haku

Kulttuuripalvelujen koronaexit -erityisavustus taide- ja kulttuurialan elinkeinon harjoittajille ja ammattimaisesti toimiville yhteisöille.
 • Ohjeistus: Ennen lomakkeen täyttöä tutustu ohjeeseen sivun oikeassa laidassa. Hakemus jätetään ennen projektin toteuttamista.
 • Hakijan tiedot: elinkeinon harjoittajan, yrityksen tai ammattimaisesti toimivan järjestön nimi.
 • Yrityksen tai yhdistyksen Y-tunnus tai yhdistystunnus, yksityisen henkilön syntymävuosi.
 • Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri tms.
 • Nimi, puhelin, katuosoite ja postitoimipaikka.
 • Ilmoita sähköpostiosoite
 • Ilmoita haettavan avustuksen määrä euroina
 • Kotisivujen osoite
 • Kuvaile avustuksella toteutettavan toiminnan käyttötarkoitus, toimintasuunnitelma. Kerro myös, miten ja kenelle viestit toiminnasta.
 • Esitä toiminnan kustannusarvio.
 • Kerro vastaavista avustuksista, joita olet hakenut tai saanut; mistä olet tukea saanut sekä tuen euromäärä.
 • Kuvaile lyhyesti koronapandemian tuomia muutoksia ja vaikutuksia toimintaan ja talouteen.
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 256 MB.
   Mahdolliset liitteet voit ladata tähän.
  • Raportointi

   Myönnetyistä avustuksista annetaan selvitys kuukauden kuluessa avustusta saaneen toiminnan päätyttyä tai viimeistään 15.2.2022 mennessä. Ohjeet lähetetään avustuksen saaneille.
  • Avustusohjeeseen tutustuminen*
   Olen tutustunut avustusohjeeseen ennen hakemuksen lähettämistä
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  Koronaexit tiliselvitys

  • Vapaa-aikajaoston tai vapaa-aikajohtajan päätös § ja päätöspäivä
  • Tuloja ja menoja osoittaviin tositteisiin perustuva yksityiskohtainen erittely avustuksen käytöstä. Huom! esitä koko avustuksen toteutuneet kustannukset eriteltynä tulot € ja menot €. Tarvittaessa erillisenä liitteenä.
  • Hakemuksen arviointiperusteisiin liittyvien kohtien raportointi. Mitä avustuksella toteutettiin, kenelle (kohderyhmät).
   Mitä ohjeen mukaisesti asetetuista tavoitteista edistettiin. Valitse yksi tai useampi toteutuneista kohdista.
  • Pudota tiedostot tähän tai
   Max. tiedoston koko: 256 MB.
   • Nimi, asema järjestössä tai hankeorganisaatiossa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
   • Tuen saajan on toimitettava tositteisiin perustuva tiliselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys annetaan kirjallisena vapaa-aikapalveluille (1) kuukauden kuluttua siitä, kun avustuskohde on toteutunut. Kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saaneen yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Jos avustus tai osa siitä jää käyttämättä, siitä on ilmoitettava vapaa-aikapalveluille toimistoon mahdollisimman pian, p. 03 5652 0100 tai vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi. Käyttämätön osa palautetaan Nokian kaupungille. Käyttötarkoituksen muutosta on haettava ennen kohteen toteutumista Nokian kaupungin vapaa-aikajaostolta kirjallisesti, osoite PL 2, 37101 Nokia.
   • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.