Europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestys sunnuntaina 26.5.

Europarlamenttivaalien vaalipäivänä sunnuntaina 26.5.2019 äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Nokialla kerrotaan lähiluonnon merkityksestä uusin opastein

Nokian kaupungin luontokohteisiin, Puropuistoihin, Maatialanharjulle sekä Halkoniemeen, asennetaan uusia luonto-opasteita kaupunkilaisten hyödyksi ja iloksi. Luonto-opasteet kertovat alueiden luontoarvoista ja lähiluonnon merkityksestä. Opasteiden visuaalisuuteen sekä ymmärrettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden kuvituksesta on vastannut nokialainen graafinen suunnittelija Outi Virtanen.

Kulttuuripääkaupunki 2026 -etkot Nokialla tiistaina 28. toukokuuta klo 18

Nokian kaupunki on mukana Tampereen ja Pirkanmaan kuntien yhteisessä kulttuuripääkaupunki 2026 -haussa, jota suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Nokialaisia kutsutaan mukaan ideoimaan pääkaupunkivuoden ohjelmaa kulttuuripääkaupunki 2026 -etkoille tiistaina 28.5. klo 18 alkaen Tehdas108:aan.