Uusia asuinkerrostaloja Nansotalon tehdasmiljööseen Nokialle

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee 22.1.2019 kokouksessaan Nanson Kiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotusta, joka koskee Nokian keskusta-alueella sijaitsevaa, noin neljän hehtaarin kokoista Nansotalon kiinteistöä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää nykyisen tehdasrakennuksen vanhimmat osat, lisätä kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa tontin käyttötarkoitusta asuinrakentamisen mahdollistamiseksi.

Lasten Pirkkaset on lastenkulttuurin oma festivaali helmikuussa

Lasten Pirkkaset -lastenkulttuurikuukausi on Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurifestivaali, joka järjestetään vuosittain helmikuussa. Kuukauden aikana järjestetään eri taiteenalojen tapahtumia, esityksiä, kursseja, näyttelyitä ja paljon muuta lapsille ja perheille ympäri Pirkanmaata. Nokialla tapahtumia järjestävät useat eri toimijat, ja luvassa onkin muun muassa lastenkonsertteja, karjalanpiirakkakurssi ja mindfulness-satutunti! Maakunnallisena teemana on tänä vuonna #Munjuuret.

Walkers-auto Wauton toimintaan etsitään vapaaehtoisia aikuisia

Nokian kaupungin nuorisopalvelut saavat helmi-toukokuussa käyttöönsä Aseman lapset ry:n Walkers- auto Wauton. Nyt etsimme vapaaehtoisia aikuisia, jotka yhdessä nuorisoalan ammattilaisten kanssa haluavat tehdä liikkuvaa nuorisotyötä ja kohdata nuoria.

Tarvitsemme mukaan mahtavia vapaaehtoisia eli wapareita, jotka tuovat mukanaan nuorten kohtaamiseen omaa osaamistaan ja persoonaansa.

Asiakaskysely Nokian kaupungin kulttuuripalveluista – kerro mielipiteesi 31.1. mennessä

Millaisia kaikille avoimien kulttuuripalveluiden tulisi olla, jotta ne olisivat kiinnostavia? Puuttuuko Nokialta taide- ja kulttuuritoimintaa, jonka koet tärkeäksi? Entä millaisiin kulttuuritapahtumiin haluaisit osallistua kotikaupungissasi? Nokian kaupungin kulttuuripalvelut arvioi nykyisiä palveluita palautteen perusteella ja lupaa toteuttaa parhaat, toteuttamiskelpoiset ideat.