Yritysneuvonta alkaville yrityksille

Jos olet suunnitellut yrityksen perustamista, suorin ja nopein eteneminen tapahtuu Uusyrityskeskus Ensimetrin avulla. Yrityksen perustamisneuvonnassa saat perustiedot sekä apua oikeiden yhteyksien löytämisessä. Ensimetrin yritysneuvojat auttavat yritysideasi toimivuuden arvioinnissa, saat neuvontaa ja keskustelukumppanin perustamisvaiheeseen. Apuna on laaja yrityselämän asiantuntijaverkosto. Ensimetrin palvelu on henkilökohtaista, luottamuksellista ja pääosin maksutonta.

Yritysidea

Yritystoiminnan aloittaminen ja yrityksen menestyksekäs hoitaminen perustuu hyvään ja toimivaan liikeideaan. Ensimetri tarjoaa aloittavalle yrittäjälle pääosin ilmaisen asiantuntijaverkoston. Ensimetrin konsultoinnin tuloksena syntyneillä yrityksillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet menestyä. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on mietittävä omaa osaamistaan ja miten sitä voisi hyödyntää yrittäjänä.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman teko on olennainen osa yrityksen perustamisprosessia. Suunnitelmassa käydään läpi yrityksen keskeisimpiä toimintoja, kuten liikeidea, osaaminen, tuotanto, markkinat, kilpailijat ja talous. Suunnitelman tekeminen auttaa ymmärtämään yritysidean toteuttamiskelpoisuutta. Myös ulkopuoliset rahoittajat ja yhteistyökumppanit vaativat yritykseltä selkeää suunnitelmaa yritystoiminnan kannattavasta käynnistämisestä. Verkkopalvelussa www.liiketoimintasuunnitelma.com voit kokeilla liiketoimintasuunnitelman tekoa.

Luvat ja ilmoitukset

Yritystä rekisteröitäessä toimitetaan ilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallituksen yhteinen yritystietojärjestelmä. Tarvittavat lomakkeet löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Yleensä elinkeinojen harjoittamiseen ei tarvita viranomaisen lupaa, mutta joissakin tapauksissa elinkeinoharjoittamisen oikeutta on rajoitettu. Lisää tietoa sekä luvanvaraisista että ilmoituksenvaraisista elinkeinoista Yritys-Suomi-verkkopalvelusta.

Yritysmuoto

Yritystoiminta on mahdollista aloittaa joko perustamalla uusi yritys tai ostamalla toimiva yritys. Uuden yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat mm. mukaan tulevien henkilöiden lukumäärä, pääoman tarve, vastuun ja päätöksenteon jakautuminen, toiminnan joustavuus, jatkuvuus ja laajentuminen, voitonjako sekä verotus.

Alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Yrityksen perustaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Yritys tarvitsee lainaa, jos oma pääoma tai tulorahoitus eivät riitä toiminnan käynnistämiseen tai ylläpitämiseen. Yleisin vieraan pääoman lähde on pankkilaina. On kuitenkin aina hyvä selvittää, olisiko hankkeeseen mahdollista saada julkista rahoitusta tai tukea. Avustuksen tai subventoidun lainan edellytyksenä on uskottava liiketoimintasuunnitelma, josta selviää kannattavan toiminnan edellytykset.

Jo toiminnassa olevan yrityksen ostaminen

Yritystä ei välttämättä tarvitse itse perustaa, vaan yrityksen tai liiketoiminnan voi ostaa tai mennä osakkaaksi jo toimivaan yritykseen. Pirkanmaan Yrittäjät ry on rakentanut Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Ensimetrin kanssa omistajanvaihdoksia edistävän palvelun, Pirkanmaan Viestinvaihdon.

Yrityksen perustamisen asiakirjat

Henkilöyhtiö eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Kaupparekisteriin tehtävään perusilmoituksen liitteeksi tarvitaan kirjallinen sopimus. Osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät juridisesti vasta kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Uusi yritys ilmoitetaan sekä kaupparekisteriin että verohallintoon samalla perustamisilmoituslomakkeella. Ilmoituksen tekemisen löydät ohjeet Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Verotus

Lähes kaikki yrittäjän tarvitsema verotieto löytyy Verohallituksen verkkosivuilta. Tutustu myös palkka.fi-palveluun, joka on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille ja kotitalouksille sekä erilaisille yhdistyksille ja järjestöille.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu antaa tietoa ja neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi puhelinpalvelu antaa tietoa julkisista yritys- ja työnantajapalveluista, mm. ELY-keskusten, TE-toimistojen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon, Tekesin ja  Finnveran palveluista sekä niihin liittyvistä sähköisistä palveluista sekä ohjaa tarvittaessa muuhun asiantuntijapalveluun.