Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (L 2001/189, 2012/937). Tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön työ- ja toimintakykyä, hänen mahdollisuuksiaan edetä työelämään tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa sinun on mahdollista saada työllistymistäsi tukevaa ja edistävää yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta ja valmennusta.

Nokian työllisyyspalveluissa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään sekä työvalmennuksena että työhönvalmennuksena.

Osallistut kuntouttavaan työtoimintaan 1-4 pv viikossa, 4-6 tuntia päivässä. Työhönvalmennus toteutetaan pääsääntöisesi ryhmämuotoisena. Työvalmennukseen voit osallistua työpajoilla, erilaisissa avustavissa tehtävissä kaupungin palvelualueilla ja yhdistyksissä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta. Laki (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189) velvoittaa kuntaa ja työ- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimisto) laatimaan aktivointisuunnitelman työttömälle asiakkaalle, joka saa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

Jos saat työmarkkinatukea, on TE-toimisto velvollinen käynnistämään suunnitelman tekemisen. Jos olet toimeentulotukea saava asiakas, kunta on velvollinen käynnistämään suunnitteluun liittyvät toimenpiteet.

Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana tai jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa tai jolle on tehty työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle on aiemmin laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä tai joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Jos olet työtön työnhakija, ja olet oikeutettu työmarkkinatukeen, työttömyyspäivärahaan tai jos toimeentulo pääasiallisesti perustuu toimeentulotukeen, voidaan kuntouttavaa työtoimintaa järjestää pyynnöstäsi ennen laissa säädettyjä määräaikoja.

Toimi näin

Voit tiedustella mahdollisuuttasi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan TE-toimistosta tai Nokian kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijöiltä. TE-toimiston Oma asiointi -palvelun kautta on mahdollisuus jättää asiaan liittyvä yhteydenottopyyntö.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton