Ohjauksella eteenpäin -hanke

Nokian kaupunki käynnisti maaliskuussa 2020 kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Ohjauksella eteenpäin -niminen hanke keskittyy toisella asteella opiskeleviin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea opintojen loppuunsaattamisessa ja työelämään siirtymisessä.

Nokian kaupunki on saanut Ohjauksella eteenpäin -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta yli 60 000 euroa vuodelle 2020. Tuen osuus vuosille 2021-2022 on 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. Tavoitteena on, että hankkeen aikana kehitetty toimintamalli voidaan siirtää toteutettavaksi Nokian uudelle toisen asteen koulutuksen kampusalueelle, joka valmistuu vuonna 2022.

Ohjauksella eteenpäin -hankkeen aikana rakennetaan tiivis yritys- ja työnantajaverkosto, joka kokee yhteistyön oppilaitosten ja nuorten kanssa hyödylliseksi. Erityisen tärkeää on saada mukaan työnantajayrityksiä, joissa nuoren työssäoppiminen tai työllistyminen esimerkiksi oppisopimuksella mahdollistuisi joustavasti. Yhteistyöhön on jo sitoutunut esimerkiksi Nokian Yrittäjät ry sekä kymmenen pirkanmaalaista yritystä.

Nuorten ohjaustyö on alkanut

Ohjauksella eteenpäin -hankkeen toimintamallin jalkauttaminen aloitettiin keväällä 2020. Nuorten varsinainen ohjaustyö alkoi syyskuussa hankekoordinaattorin aloitettua tehtävässään. Nokian kaupungin työllisyyspalvelut hallinnoi hanketta ja sen työntekijät työskentelevät kaupungin toimipisteessä Nansotalolla. Jos olet valmistumassa oleva nuori ja tarvitset apua työnhaussa, ota yhteyttä hankekoordinaattoriin.

Ohjauksella eteenpäin-logoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo

Euroopan sosiaalirahasto -logo