Timpermannit

P. 050 5131 841

2-4-vuotiaiden ryhmä, jonka toiminnassa näkyy lapsilähtöisyys, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja leikki.

Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa, lasten toiveet ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen. Järjestämme toimintaa pienryhmissä ikä- ja taitotason mukaisesti.

Hyödynnämme päiväkodin lähellä olevaa luontoa ja lähiympäristöä yhtenä leikki- ja oppimisympäristönä.

Lapsi on aina tervetullut aikuisen syliin kertomaan vaikka päivän kuulumiset.

 

”Leikki on tutkimisen korkein muoto.” (Albert Einstein)