Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtainen apu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja on asiakkaalle maksutonta.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun järjestämisessä otetaan huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen ihminen palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, saa kunnan järjestämää henkilökohtaista apua ostopalveluna tai ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla pienempi, jos palveluselvityksessä ja -suunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän henkilön tarpeisiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Toimi näin

Henkilökohtaista apua voit hakea vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä vammasi tai sairautesi sekä päivittäisen avun tarpeesi. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto ja vammaispalvelun itsearviointilomake. Lisätietoja saa vammaispalvelun sosiaaliohjaajalta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 8-15.30

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-15:00
Perjantai 08:00-16:00

Puhelinnumerot