Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia

Vammaispalveluiden työntekijät ovat tavattavissa ajanvarauksella. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinajat ovat maanantaista torstaihin klo 9-10.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnettäessä lähtökohtana on vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen, vähintään vuoden kestävää haitta. Hakuaika on jatkuva. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Näitä ovat mm. kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja palveluasuminen. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä sopeutumisvalmennus. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voit hakea sekä kirjallisesti että sähköisesti OmaPalvelun kautta.

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tehdään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemuksen käsittelyaika keskeytyy, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä.

Kehitysvammalain mukaisia palveluja haettaessa hakemus tulee tehdä kirjallisesti.

Nokian kaupungin perusturvakeskus rekisteripitäjänä tallentaa henkilötietojanne sosiaalityön asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavissa asiaanne hoitavalta viranhaltijalta. Teillä on oikeus tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista. Vaatimuksenne voitte esittää asiaanne hoitavalle viranhaltijalle. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §)