Omaishoito alle 65 -vuotiaat

Omaishoidon tuen avulla turvataan paljon hoitoa tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Päätökset perustuvat Lakiin omaishoidon tuesta sekä perusturvalautakunnan 19.2.2019 vahvistamiin omaishoidon tuen ohjeisiin.

Omaishoidon tuen avulla turvataan paljon hoitoa tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Päätökset perustuvat Lakiin omaishoidon tuesta sekä perusturvalautakunnan vahvistamiin omaishoidon tuen ohjeisiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on tarkoitettu alle 65-vuotiaille vammaisille tai sairaille.

Toimi näin

Omaishoidon tukea voi hakea kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään ajantasainen lääkärin C-lausunto. Hakemuksen perusteella tehdään kotikäynti, jolla arvioidaan tilanne. Hakemuksen ja arviointikäynnin perusteella tehdään päätös omaishoidon tuesta. Omaishoidontuen hakemus on tulostettavissa kaupungin internetsivuilta tai sosiaaliohjaaja voi sen pyydettäessä postittaa.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan vuorokausimaksu, kts tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia

Nokian kaupungin perusturvakeskus rekisteripitäjänä tallentaa henkilötietojanne sosiaalityön asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavissa asiaanne hoitavalta viranhaltijalta. Teillä on oikeus tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista. Vaatimuksenne voitte esittää asiaanne hoitavalle viranhaltijalle. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §)

 

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin

Neuvontapuhelimesta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Sinua neuvotaan ja ohjataan puhelimessa tarvittaessa hakemaan julkisia tai yksityisiä palveluja, esimerkiksi vammaispalveluja.

Puhelinneuvonnasta saat tietoa muun muassa kotona asumista tukevista palveluista, yksityisistä palveluista, asumisesta, omaishoidontuesta, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista, liikuntapalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja järjestöjen toiminnasta.

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin – Ikäneuvo
Arkisin klo 8.00–16.30
Puhelinnumero 040 733 3949