Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille kehitysvammaisille henkilöille.

Työ- ja päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään edistämään asiakkaan osallisuutta, sosiaalista vuorovaikutusta, mahdollisimman omatoimista itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä mahdollisuuksia työllistyä. Kaikille asiakkaille tehdään toiminnassa yksilöllinen ohjaussuunnitelma omien tavoitteiden ja toimintakyvyn mukaisesti.

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia

Työtoiminta käsittää työnluonteisia tehtäviä, kuten erilaisia alihankintatöitä. Työtoiminnassa kehitysvammaiset ihmiset selviytyvät päivätoiminta-asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnasta voidaan maksaa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa.

Päivätoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia aikuisia. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa kehitysvammahuollon yksiköissä. Sillä tuetaan kehitysvammaisen aikuisen elämän taitoja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kehitysvammahuollon asiakkuus

Toimi näin

Lisätietoja työ-ja päivätoiminnista saat vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä p. 050 3956 446 ma-pe ko 9-10 tai Hempankaaren vastaavalta ohjaajalta p. 050 3951 724

Palvelun maksullisuus 

Maksuton