Maununkadun asumisyksiköt

Maununkadun asumisyksiköt on Nokian kaupungin ylläpitämä koti aikuisille eriasteisesti kehitysvammaisille henkilöille. Maununkadun yksiköissä toimii kolme erillistä ryhmäkotia, ohjatun asumisen koti (16+1 lyhytaikaispaikka), ohjattu plussa koti (9 paikkaa) sekä autetun asumisen koti (11+1 lyhytaikaispaikka).

Autetun asumisen kodissa runsaasti apua ja/tai ohjausta tarvitsevat asukkaat saavat tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon elääkseen omannäköistänsä elämää toiveineen ja tarpeineen.

Ohjatun asumisen kodeissa asukkaat saavat tarvitsemansa tuen ja toimintakykyä ylläpitävän ohjauksen elämänsä hallintaan ja arjessa selviytymiseen toiveineen ja tarpeineen.

Toiminnan päämääränä on mahdollistaa asukkaiden hyvä ja tasavertainen elämä huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen, asukaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Jokaiselle asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja/ohjaaja ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma sekä asumisen suunnitelma.

Kehitysvammaisten autettu ja ohjattu asuminen

Osoitteet

Maununkatu 10 B
37100 Nokia

Palveluajat

Maanantai-Sunnuntai:  09:00-20:00