Vammaispalvelujen asiakaspalaute

Vammaispalveluiden tavoitteena on asiakasta arvostava ja asiantunteva palvelu sekä asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi vammaispalveluissa kehitetään toimintaa asiakaspalautteiden perusteella.

Sivupalkissa olevalla palautelomakkeella voit antaa kiireetöntä palautetta palvelusta ja hoidosta. Palautelomakkeeseen vastaamalla annatte meille arvokasta tietoa palvelujemme kehittämiseksi asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa 2 - 10 minuuttia riippuen kirjoittamanne vapaan tekstin määrästä.

Palautelomakkeeseen ei tietoturvasyistä tule kirjata henkilötunnuksia tai muita arkaluontoisia tietoja kuten esimerkiksi yksityiskohtaisia terveystietoja.

Palautteenne käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitos palautteestanne!