Toimintaohjelmat ja -suunnitelmat

Sivustolle on koottu lakisääteisiä, perusturvapalveluiden toimintaa ohjaavia dokumentteja, toimintaohjelmia ja -suunnitelmia.

Kotoisa ehtoo 2018-2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintaohjelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2019-2021

Nokian kaupungin potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 19 9 2017

Nokian neuvolan vauvamyönteisyysohjelma 2018

Nuorten Päihdemalli Nokia 21 11 2017 ja Liite 1. Nuorten päihdemittari

Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2019

Vammaispoliittinen ohjelma 2017-2021