Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES)

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Nokian perusturvapalveluissa toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille. Saadun palautteen avulla ohjausta kehitetään.

Opiskelijaohjauksen laatukysely koostuu taustamuuttujista, joilla kerättään tietoa opiskelijasta, opinnoista ja harjoitteluyksiköstä. Näiden lisäksi kartoitetaan työyksikköön ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä CLES-mittarista (Copyright © 2002 Saarikoski) modifioiduilla kysymyksillä. Työyksikkösi tunnistetieto tarvitaan, että vastauksesi voidaan ohjata oikeaan työyksikköön.

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselylomakkeeseen harjoittelusi loppupuolella. Kyselylomake avautuu oikealla olevasta linkistä. Kyselyyn vastaamiseen tarvitset salasanan, jonka saat harjoitteluyksiköstäsi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen ja sen kehittämiseen. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Jos haluat lisätietoa kyselystä, voit ottaa yhteyttä esimieheen tai ohjaasi. Tämän kyselyn lisäksi voit halutessasi antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.