Potilasasiamies

Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen lakisääteiset tehtävät on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun Nokian kaupungin terveydenhuollossa, voit ottaa yhteyttä Nokian kaupungin potilasasiamieheen.
Sosiaalihuollon palveluita koskevissa asioissa ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa sinua selvittämään ongelmaasi hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko hoidossasi tapahtunut hoitovahinko tai  –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Nokian kaupungin terveydenhuollon asiakkaille. Jos olet ollut hoidossa yksityisessä terveydenhuollon yksikössä, ota yhteyttä kyseisen yksikön potilasasiamieheen.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen puhelimitse.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Potilasasiamies

Potilasasiamies ottaa vastaan ajanvarauksella. Mikäli potilasasiamies ei vastaa, jätä soittopyyntö tekstiviestillä.

Puhelinnumerot

Nokian terveyskeskuksen Vihnuksen terveysasema

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37150 Nokia