Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä neuvoo ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa sekä avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei voi myöskään toimia potilaan asiamiehenä eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Potilasasiamiehen toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu terveydenhuollon potilaille

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Nokian terveyskeskus

Osoitteet

Maununkatu 12
37100 NOKIA