Pirkanmaan hyvinvointialue ja sote-uudistus

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valittiin aluevaaleilla tammikuussa 2022. Pirkanmaan aluevaltuustossa on 79 valtuutettua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut

Sote-uudistuksen valtakunnalliset verkkosivut

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus

Pirkanmaalla on käynnissä ”Tulevaisuuden sote-keskus -hanke” (PirSOTE) osana valtakunnallista ohjelmaa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Pirkanmaan liitto toimii hanketoimistona.

PirSOTE-hankkeen verkkosivut
PirSOTE-hanke Nokialla

Muutoksia Nokialla

Uudistus tarkoittaa noin 800 kaupungin työntekijän työnantajan vaihtumista. Hyvinvointialueelle siirretään noin 50 toimitilan hallinta, yli 200 sopimusta sekä paljon irtainta omaisuutta. Nyt rakennettava Nokian hyvinvointikeskus ei siirry hyvinvointialueen omistukseen, mutta valmistuttuaan kesällä 2023 se tulee hyvinvointialueen käyttöön.

Siirtymävaiheessa nokialaisten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkavat tutuissa toimipisteissä, koska hyvinvointialue saa vuokralaisena käyttöönsä palveluiden nykyiset tilat. Tulevaisuudessa hyvinvointialue päättää itsenäisesti palveluverkostaan.

Kaupungin vastuulle jää edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Nokian kaupunki vastaa jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, nuorisotoimesta, liikunnasta ja kulttuurista.