Vammaispalveluiden palveluseteli

Nokian kaupungin vammaispalveluissa on käytössä palveluseteli alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen lomituksessa sekä vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa tilapäiseen tai lyhytaikaiseen avustamiseen. Palveluseteli myönnetään kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Palveluseteli henkilökohtaisen avun järjestämistapana

Palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaille, joilla on palvelusuunnitelmassa todettu henkilökohtaisen avun tarve ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa. Palvelusetelillä asiakas ostaa tarvitsemansa henkilökohtaisen avun kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluseteliä voi käyttää esimerkiksi itse palkatun avustajan sijaistamiseen tai lyhytaikaiseen avustamiseen. Asiakas valitsee palveluntuottajan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksesta. Palveluntuottajat kunnittain löytyvät kyseisen sivun alaosasta.

Palveluseteli omaishoidontuen lomitukseen

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on omaishoidon tuesta sopimus kaupungin kanssa ja jotka ovat oikeutettuja lakisääteiseen vapaaseen.

Palveluseteleitä voidaan käyttää sijaishoitajan palkkaamiseksi kotiin tai tilapäiseen hoitoon hoivayksikössä. Palveluseteleitä voidaan käyttää sijaishoitajan palkkaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin asiakkaan valitsema palveluntuottaja palvelua antaa. Palvelusetelin arvo on 110 euroa. Palveluseteli omaishoidon vapaaseen kotiin on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Asiakas valitsee palveluntuottaja Vaanan ylläpitämästä luettelosta: www.palveluseteli.fi –hakemistosta.