Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Perheelläsi on mahdollista saada kotipalvelua, mikäli tarvitsette apua lastenhoidossa ja kotitöissä. Perhetyöntekijän kotikäynnillä voit keskustella myös vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada esimerkiksi silloin, kun perheeseenne on syntynyt vauva, tunnette uupumusta tai tuen tarvetta vanhemmuudessa. Lapsiperheiden kotipalvelu on tuloista riippuen joko maksullista tai maksutonta palvelua.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Perheiden tuen tarve erilaisissa elämän tilanteissa.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöstä voit saada lisätietoa ja tehdä tilauksen soittamalla perhetyön ohjaajalle. Perhetyötä voi saada myös palvelusetelillä.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Tilpäinen kotipalvelu on maksullista. Palvelusta peritään käynnin pituuden perusteella määräytyvä käyntimaksu. Palvelua voidaan myöntää myös maksuttomana.