Ikäihmisten palvelut

Nokian kaupungin ikäihmisten palveluissa on käytössä palveluseteli 65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuen lomituksessa sekä rintamaveteraanien kotiin vietävissä palveluissa. Palveluseteli myönnetään kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.