Ikäihmisten palveluiden palvelusetelit

Nokian kaupungin ikäihmisten palveluissa on käytössä palveluseteli 65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuen lomituksessa sekä rintamaveteraanien kotiin vietävissä palveluissa. Palveluseteli myönnetään kaupungin asiakasohjaajan tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

ASIAKASOHJAUKSEN YHTEYSTIEDOT

Aseman, Poutun ja Alisen alueet
Puhelin 044 486 1050

Kavolin alue sekä Alhoniityn, Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoren alueet
Puhelin 040 133 4449

Etelä-Nokian alue
Puhelin 040 133 4711

Kankaantakan, Myllyhaan, Aaroninkorven ja Lehtimäen alueet
Puhelin 040 133 4609

Asiakasohjauksen sähköpostiosoite on asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi