Terveyspalveluiden palvelusetelit

Nokian kaupungilla on terveyspalveluissa käytössä palveluseteli.

Perusterveydenhuollossa palveluseteliä käytetään diabeetikkojen jalkojenhoitajan palveluun, jonka voit saada diabeteshoitajalta tai omalta lääkäriltäsi sovittujen kriteerien mukaisesti.

Erikoissairaanhoidossa palveluseteleitä käytetään korvaamaan ostoja sairaanhoitopiiriltä, silloin kun potilaan sairauden tutkiminen tai hoito edellyttäisi potilaan lähettämistä erikoissairaanhoitoon. Sinulla on mahdollisuus valita hoitopaikka ja lääkäri esimerkiksi jonon pituuden tai oman maksuosuuden perusteella. Voit myös kieltäytyä palvelusetelistä.

Palveluseteli tarkoittaa Nokian kaupungin antamaa maksusitoumusta. Sillä kaupunki sitoutuu maksamaan setelissä mainitun summan hyväksymänsä yrityksen erikoislääkäripalvelusta. Loppuosa palvelusta jää sinun itse maksettavaksi. Palvelusetelitoiminta perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569).

Palvelujen tuottajat ja ohjeen löydät oheisista liitteistä.