Hoitoon pääsy

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista raportoidaan terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla kunnan internet sivuilla vähintään neljän kuukauden välein. Hoitoon pääsyn perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa.

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ajanvarausjono omalääkärille – 12 vrk

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Hammaslääkärille kokonaishoitoon (tarkastukseen) – 4 kk

Suuhygienistin käynnille – 4 kk

Jonotusajat ovat keskimääräisiä.
Päivitetty 2.10.2020