Hoitoon, hoivaan ja palveluun liittyvät poikkeamat

Asiakas- ja potilasturvallisuus on hyvän hoidon, hoivan ja palvelun perusta. Turvallinen hoito, hoiva ja palvelu syntyvät asiakkaan ja potilaan, hänen läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä.

Hoidon, hoivan ja palvelun laatu

Nokian perusturvapalveluissa kehitämme hoidon, hoivan ja palvelun laatua monin tavoin. Pyrimme siihen, että palvelumme ovat vaikuttavia, turvallisia ja oikea-aikaisia ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa.

Tavoitteenamme on, että voit kokea osallistuvasi hoitosi tai palvelusi suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen sekä tekemään valintoja ja ottamaan vastuuta. Kiinnitämme huomiota toimintaympäristömme, lääkkeiden ja käyttämiemme laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuteen. Ehkäisemme hoitoon liittyviä infektioita ja henkilökuntamme on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. Tuotamme tietoa ja ohjeita sinulle ja omaisillesi, joiden avulla he voivat osallistua hoidon ja hoivan sekä palvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämiseen sekä arvioimaan onnistumistamme siinä.

Asiakkaana ja potilaana sinulla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa oman hoitosi tai palvelusi onnistumiseen. On tärkeää, että hoito/palvelu suunnitellaan yhdessä kanssasi. Sinä itse tunnet elämäntilanteesi, voimavarasi, sairaushistoriasi ja oireesi parhaiten. Läheiset voivat olla tarvittaessa tukenasi palvelujen tai sairauden ja hoidon aikana, mikäli niin toivot. Sujuva ja turvallinen hoito, hoiva ja palvelu ovat kaikkien yhteinen asia.

Jos hoito, hoiva tai palvelu ei toteudukaan suunnitellusti

Aina hoito, hoiva tai palvelu eivät suju suunnitellulla tavalla ja sinulle saattaa aiheutua haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta, hoivasta ja palvelusta on aina työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Voit tehdä itse tai läheisesi voi tehdä hoidon tai palvelun aikana sattuneesta vaaratilanteesta (läheltä piti -tilanne tai haittatapahtuma)  ilmoituksen oheisella sähköisellä lomakkeella. Voit tarpeen mukaan pyytää myös henkilökuntaamme avustamaan ilmoituksen täyttämisessä perusturvapalveluiden eri yksiköissä. Ilmoitukset käsitellään nimettömänä. Järjestelmän avulla pyrimme tunnistamaan ja ennakoimaan hoitoon, hoivaan ja palveluihimme liittyviä haittatapahtumia ja kehittämään toimintaamme riskienhallintaan perustuen.

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarpeen mukaan muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana.