Asiakaskokemus

Tavoitteenamme on asiakasta ja potilasta arvostava, turvallinen palvelu ja laadukas hoito ja hoiva, sekä hyvä palvelukokemus.

Asiakas- ja palvelukokemuksen mittaaminen

Kehitämme perusturvapalveluissa toimintaamme ja palvelutuotantoamme muun muassa asiakas- ja potilaskokemusta mittaamalla. Vastaamalla oheiseen palvelukokemusmittariin annat meille arvokasta tietoa palvelujemme kehittämiseksi! Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa 2 – 10 minuuttia riippuen kirjoittamasi vapaan tekstin määrästä.

Palautelomakkeeseen ei tietoturvasyistä tule kirjata henkilötunnuksia, pankkitilinumeroita, varallisuustietoja tai muuta arkaluontoista tietoa kuten esimerkiksi yksityiskohtaisia terveystietoja.

Palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitos palvelukokemuksesi jakamisesta kanssamme!

 

Asiakas- ja palvelukokemusmittarin tulokset

PALVELUKOKEMUSMITTARIN TULOKSET VUOSI 2018

Terveys- ja ikäihmisten palvelut

Vastaajien määrä Keskiarvo (asteikko 1-5)
Saamani hoito/palvelu oli hyvää 365 4,18
Henkilökunta kohteli minua hyvin 365 4,37
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana 365 4,28
Hoitoani/palvelujani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 365 4,24
Saamani tieto palveluista/hoidosta oli ymmärrettävää 365 4,29
Läheisilleni annettiin mahdollisuus olla mukana hoidossani 365 4,39
Henkilökunta kohteli läheisiäni hyvin 365 4,27
Hoitoni/palveluni jatkui sujuvasti toisessa palvelu- tai hoitoyksikössä 365 3,91
Suosittelen tätä palvelu- tai hoitoyksikköä läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat 365 4,15
Yhteensä 4,25