Asiakaskokemus

Tavoitteenamme on asiakasta ja potilasta arvostava, turvallinen palvelu ja laadukas hoito ja hoiva, sekä hyvä palvelukokemus.

Asiakas- ja palvelukokemuksen mittaaminen

Kehitämme perusturvapalveluissa toimintaamme ja palvelutuotantoamme muun muassa asiakas- ja potilaskokemusta mittaamalla. Vastaamalla oheiseen palvelukokemusmittariin annat meille arvokasta tietoa palvelujemme kehittämiseksi! Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa 2 – 10 minuuttia riippuen kirjoittamasi vapaan tekstin määrästä.

Palautelomakkeeseen ei tietoturvasyistä tule kirjata henkilötunnuksia, pankkitilinumeroita, varallisuustietoja tai muuta arkaluontoista tietoa kuten esimerkiksi yksityiskohtaisia terveystietoja.

Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli täytät kyselylomakkeeseen yhteystietosi ja asian, johon haluat vastauksen, sinulle vastataan kahden viikon kuluessa palautteesi käsittelystä.

Kiitos palvelukokemuksesi jakamisesta kanssamme!

 

Asiakas- ja palvelukokemusmittarin tulokset

PALVELUKOKEMUSMITTARIN TULOKSET VUOSI 2018

Terveys- ja ikäihmisten palvelut

Vastaajien määrä Keskiarvo (asteikko 1-5)
Saamani hoito/palvelu oli hyvää 365 4,18
Henkilökunta kohteli minua hyvin 365 4,37
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana 365 4,28
Hoitoani/palvelujani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 365 4,24
Saamani tieto palveluista/hoidosta oli ymmärrettävää 365 4,29
Läheisilleni annettiin mahdollisuus olla mukana hoidossani 365 4,39
Henkilökunta kohteli läheisiäni hyvin 365 4,27
Hoitoni/palveluni jatkui sujuvasti toisessa palvelu- tai hoitoyksikössä 365 3,91
Suosittelen tätä palvelu- tai hoitoyksikköä läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat 365 4,15
Yhteensä   4,25