Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Maksukattoa kerryttävää yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1.-31.12.)
aikana kertyneet maksut. Maksukaton kertymä määräytyy sen mukaan, milloin asiakas saa palvelua, josta perittävä maksu lasketaan mukaan maksukattoon. Ylittymishetki ei määräydy laskun eräpäivän tai maksupäivän perusteella.

Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 692 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin.

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta potilas ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 49,60 eurosta 22,80 euroon. Tätä alennettua 22,80 euron ylläpitomaksua ei lasketa mukaan maksukaton piiriin kuuluviin asiakasmaksumenoihin.

Mitkä maksut kerryttävät maksukattoa?

Asiakasmaksukattoon sisältyvät mm. seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluista perittävät maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • terveyskeskuksessa annettavien yksittäisten terapioiden maksut (fysioterapia,
  toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia)
 • sarjahoitomaksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sekä
  yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • em. ostopalveluista Nokian kaupungin perimät asiakasmaksut
 • tilapäinen kotisairaanhoito
 • tilapäinen kotisairaalatoiminta
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut
 • perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut
 • etävastaanotoista perittävät maksut (puhelin- ja/tai videovastaanotto)
 • toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
 • lääkinnällisenä kuntoutuksena vammaiselle annettu laitoshoito

Mitkä maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle?

Maksukaton piiriin eivät kuulu mm. seuraavat kustannukset:

 • lääkekustannukset
 • yksityisen terveydenhuollon maksut
 • palvelusetelillä hankitut palvelut
 • lyhytaikaisen palveluasumisen maksut
 • kotona annettava palvelu: kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • lääkärintodistusmaksut
 • suun terveydenhuollon hammastekniset kulut (kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvat hammastekniset kulut)
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 • sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoidon maksut
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Miten vapaakorttia haetaan?

Asiakkaan on itse huolehdittava maksujensa seurannasta ja kertyneiden maksujen määrän selvittämisestä.

Mikäli Teillä on muun julkisen hoitolaitoksen kuin Nokian kaupungin (esim. TAYS tai ympäristökuntien terveyskeskukset) laskuja, lähettäkää ne huomioitavaksi maksukattolaskelmaanne Nokian terveyskeskuksen laskutukseen, osoitteeseen Nokian kaupunki, TK-laskutus, Harjukatu 23, 37100 NOKIA. Liittäkää mukaan pankkitilinne numero mahdollisten liikasuoritusten palauttamiseksi. Voitte toimittaa laskut kirjekuoressa osoitteella TK-laskutus myös Vihnuksen terveysaseman aulassa olevaan postilaatikkoon.

Jos muita maksuja ei ole ja haluatte vapaakortin, ottakaa yhteyttä meihin.

Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Nokian kaupungin palveluissa, hän saa pyytäessään maksuttomiin palveluihin oikeuttavan vapaakortin postitse. Vapaakortin kirjoittaa aina se toimija (nokialaisten kohdalla kaupunki), jonka palveluissa maksukatto täyttyy.

Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukaton kertymään. Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia palveluja yli 692 euroa, hän voi vaatia liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.