Asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille.

Voit hoitaa maksun postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi voit saada laskun suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta.

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 5 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Mitä teen, jos olen tyytymätön terveydenhuollon asiakasmaksuun?

Nokian kaupungin terveydenhuollon palvelusta perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti (Asiakasmaksulaki ja Asiakasmaksuasetus). Mikäli kuitenkin olet tyytymätön saamaasi asiakasmaksuun, voit pyytää maksun alentamista tai poistamista. Terveyspalvelujen johtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, jonka saat kotiisi postitse.

Vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö asiakasmaksun alentamiseksi tai poistamiseksi lähetetään osoitteeseen

Perusturvapalvelut
Kirjaamo
Vihnuskatu 3
37150 NOKIA

tai

perusturvapalvelut(at)nokiankaupunki.fi.

Viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan yksilöjaostoon. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi
• päätös, johon vaaditaan oikaisua
• millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan
• postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteeseen
Perusturvapalvelut/jaosto
Vihnuskatu 3
37150 Nokia