Asiakasmaksut

Nokian kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti (Asiakasmaksulaki ja Asiakasmaksuasetus). Asiakasmaksuja peritään terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kuntoutuspalveluista, kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille.

Voit hoitaa maksun postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi voit saada laskun suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta.

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 5 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Muutoksenhaku virheelliseen laskuun

Terveyspalveluiden laskuihin ja osaan sosiaalipalveluiden laskuista ei liity kunnan viranomaisen tekemää palvelupäätöstä maksun määrästä. Näihin laskuihin voi tehdä oikaisuvaatimuksen alla olevan ohjeen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje

Sosiaalipalveluihin, joihin viranomainen tekee asiakasmaksupäätöksen (esim. tulosidonnaiset maksut), voi hakea muutosta päätöksessä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.