Asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille.

Voit hoitaa maksun postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi voit saada laskun suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta.

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 5 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.